Курс намењен ученицима природно-математичког смера, одељење I9