Курс је намењен ученицима првог разреда одељења ученика са посебним способностима за математику - Iсм.