Курс је намењен ученицима трећег разреда одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику - IIIси1