Курс је намењен ученицима четвртог разреда одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.