Курс је намењен ученицима четвртог разреда одељења ученика са посебним способностима за математику.