Курс је намењен ученицима првог разреда одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. - Iси2