Курс је намењен ученицима првог разреда одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику - Iси2.